top of page

The twelve tools: steps of change

Book for self-work

ספר שמתאר בהרחבה את דרך החסד, ומראה איך אפשר ליישם אותה במצבי חיים מגוונים, עם הדגמה באמצעות סיפורים מהחיים. הספר מציע מודעות מתפתחת לעובדה הפשוטה ששורש כל מצוקה ותלות שנובעות מאיתנו הוא המצב שנקרא ״ריכוז עצמי״, ואיך ניתן לחרוג ממנו. אם איננו מצליחים בתהליך ההתבגרות הטבעי לחרוג ממנו בהדרגה, בגלל סיבות שונות, והוא זה שמנהל לנו את החיים, במיוחד ברגעים מאתגרים, החיים מתחילים להסתבך. אז מה עושים? מתרגלים חריגה מהריכוז העצמי בכל מיני דרכים, למשל, בדרך החסד. לריכוז העצמי יש מגוון היבטים בחיים שלנו, ודרך החסד מציעה שיטות לזהות אותם ולהשתחרר מהם. באופן זה ניתן להתאים את תהליך השינוי לצרכים המשתנים שלנו, ולצמוח בהדרגה אל חיים מספקים, שמחים ואוהבים. במלים אחרות, אנחנו יכולים, באמצעות תרגול מעשי של עקרונות רוחניים, לחיות ולהיות החסד שבו אנחנו מעוניינים. ולשם מכוון אותנו הספר, ברכות בלתי-מתפשרת, עם אמונה פשוטה ובתמיכה רגישה.

bottom of page