top of page

חדש!!!

זום על ״שחרור מתלות״

שיחה קבוצתית בזום עם נתי


הזדמנות לשאול את עצמנו

את מה שאיננו מעזים לומר

 


מתי: יום חמישי 7.10.21
בשעה 20:00
בדיוק!

התכנסות וירטואלית החל משעה 19:50

 

הכניסה למפגש בתשלום -
איש כאשר ינדבנו לבו!

 

המפגש יתחיל בעוד:
 

bottom of page