top of page

על דרך החסד

על דרך החסד

דרך החסד מתכוונת אל אנשים במצבי חיים שונים: אלו שמחפשים למצוא משמעות מעבר להמולת היומיום המשתנה; אחרים הסובלים מתלות בולטת בחייהם ושזקוקים בהקדם לתוכנית החלמה פשוטה שעובדת; אנשים שסובלים ממצוקה כלשהי בחייהם ורוצים לאמץ דרך התמודדות מעשית, רוחנית ומרעננת; אנשי מקצועות טיפוליים שונים שתומכים במחלימים; ואנשי אקדמיה שהם חוקרים במדע האדם והרוח. במיוחד יכולה הדרך להתאים לקהל עצום של אנשים שמתמודדים עם התנהגויות שונות שיש להן מאפיין התמכרותי או דומה, כמו שימוש בעייתי בסמים שנחשבים קלים ולגיטימיים, שימוש-יתר באינטרנט וברשתות החברתיות, התמכרות למין וצפייה כפייתית בסרטי פורנו או סתם הישאבות אל מול הטלוויזיה, הפרעות אכילה קלות או ״כבדות״, יחסים אישיים תלותיים ועוד התמודדויות שמייצגות אוכלוסייה נורמטיבית רחבה. לכל אלו ולאחרים מציעה הדרך אפשרות פשוטה, מובנית, עקבית עם כלים שאפשר ליישם בחיינו בהתאם לרצון ולצורך.

מה הוא ה"חסד"? משמעות המילה בעברית היא מעשה טוב, לרוב מבלי לבקש תמורה. בדרך כלל המילה הזאת מזכירה לנו חוויה של טוּב, של נתינה, של משהו שחורג מהסדר הרגיל של הדברים ומתעלה עליו. החסד נוגע בנו באופן אישי, מרענן, מרחיב לנו משהו בלב, מאפשר שינוי מסדר חדש, לא צפוי. גם כשהוא חסד קטן של רגע, מעצם היותו חסד יש בו טוּב שפורץ גבולות ויוצר משהו חדש. בהקשר הרוחני, חסד מייצג את פעולת הכוח העליון, הוא מתנת אלוהים, כפי שאנחנו מבינים אותו.

דרך-החסד מציעה לנו לחיות את החסד, כאילו הוא כבר כאן, וזאת במקום לחלום עליו, לצפות לו ולחכות שיגיע אלינו. איך ניתן לחיות את החסד? את זה מלמדת דרך החסד. לחיות את החסד – הכוונה היא להתנהג בעולם באותו חסד שאנחנו רוצים שיהיה מנת חלקנו, ובזאת לקבוע שהוא למעשה כבר כאן. כך הוא מגיע אל חיינו – בחסד.

לחיות את החסד ולהיות החסד שאנחנו רוצים לפגוש זו מטרה שמתאימה כאשר אנחנו חווים מועקה או מצוקה, וגם כאשר חיינו רגילים ונעימים לנו, אבל אנחנו רוצים מהם משהו אחר. יש לנו תחושה שמתחת למופעים הנגלים של החיים היומיומיים הרגילים, על השמחה והאתגר שבהם, קיים משהו אחר ולכן אנחנו בוחרים לחשוף אותו. מעצם טבעו המשהו האחר קיים, אבל מסיבות שונות הוא עדיין לא חלק מחיינו ונדרש מאמץ לחשוף אותו. גם חסד נדרש.

פעמים רבות בני האדם מתנהגים ונראים כמורכבים. יש בנו כוחות סותרים ואנו גם נתונים להשפעות שונות, חיצוניות ופנימיות. איך מתמודדים עם המורכבות הזו? דרך החסד מציעה לנו, בעזרת שנים-עשר הכלים, לקבל את המורכבות הבסיסית שלנו ושל התהליכים האנושיים, לקבל גם את המוגבלות שלנו כבני אדם, אבל להשפיע על מה יהיה הכיוון בו נבחר ואליו נשאף ונתקדם. באמצעות הבחירה ההולכת וגדלה שהכלים מאפשרים לנו, המורכבות שלנו נרגעת בהדרגה ואנחנו מסוגלים לחיות במקומה פשטות נאצלת: להיות ולחיות את החסד שאנחנו רוצים לפגוש. כך גם פוגשים אותו, כל אחד בבוא זמנו.

bottom of page