top of page

רטורנו:

קהילה טיפולית יהודית לטיפול בהתמכרויות

מחקר מעמיק על הקהילה ומטופליה

ספר מבוסס מחקר משולב, איכותני וכמותי, שמביא את סיפור ההחלמה של מטופלים בקהילה הטיפולית רטורנו, שהיא קהילה יהודית – דתית שמקבלת מכורים מרקע מגוון ומציעה להם דרך טיפול והחלמה רוחנית. על בסיס ממצאי המחקר מתוארת הצלחתה של רטורנו והצלחת המטופלים להכניס שינוי משמעותי בחייהם. רטורנו מקדישה מקום מרכזי לתוכנית 12 הצעדים והיישום שלה בקהילה מתואר בהרחבה בספר. מחברי הספר כולם היו מקושרים למחלקה לקרימינולוגיה בבר-אילן, במסגרתה נערך המחקר.

רטורנו: קהילה טיפולית יהודית לטיפול בהתמכרויות מחקר מעמיק על הקהילה ומטופליה
bottom of page