top of page

נתי רונאל

נתי רונאל נולד בישראל בשנת 1958 ומאז 1987 נשוי בשמחה ובאהבה לגילה רונאל ויחד הם הורים לדרור ולטוהר. גילה ונתי גרים ביפו.

%25D7%25A6%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25A8%2520%25D7%2592%25D7%2599%25D7%259C%25D7%2594_edit

נתי עובד כמטפל, קרימינולוג קליני ברישיון משרד הבריאות. הוא גם פרופסור לקרימינולוגיה – חוקר ומרצה באוניברסיטת בר-אילן, במחלקה לקרימינולוגיה, ובעבר היה ראש המחלקה. את דרך החסד  ושנים-עשר הכלים פיתח נתי מתוך ניסיון של עשרות שנים בייעוץ ובטיפול פרטני וקבוצתי לאנשים עם רקע מגוון של מצוקה בולטת, שכולל התמכרויות שונות וגם חשיפה לבן משפחה מכור, אלימות, עבריינות והיפגעות מאלימות כלשהי. אלו גם נושאי המחקר, ההגות והכתיבה שלו. בשנים האחרונות פיתח, ביחד עם צוותי מחקר שניהל, את פרספקטיבת הקרימינולוגיה החיובית, שממשיכה את הפסיכולוגיה החיובית עם התייחסות לנושאים שעוסקת בהם הקרימינולוגיה. לאחר מכן פיתח נתי גם את הוויקטימולוגיה החיובית, שמציעה פרספקטיבה חדשנית לסיוע לנפגעים מאלימות כלשהי ומעבריינות. לאחרונה הוא שוקד על פיתוח של הקרימינולוגיה והוויקטימולוגיה הרוחניות, ששואפות להביא אל מדע החברה המודרני את חוכמת הרוח.

את ״דרך החסד״ הציג נתי לראשונה בהרחבה בספר ״שנים-עשר הכלים.״ היא התפתחה על ידו בהדרגה תוך כדי צבירה של ניסיון קליני, אנושי ובעיקר אישי, יחד עם מחקרי שטח אנושיים. החל משנות התשעים האמצעיות הוא העביר הכשרות לאנשי מקצוע רבים בארץ על היבטים שונים של דרך החסד ויישום מקצועי של תוכנית שנים-עשר הצעדים, תוך הדגשת הממד של השינוי הרוחני ויישום הדרך הרוחנית בחיי היומיום. כחלק מעבודתו האקדמית כתב עשרות מאמרים שהופיעו בכתבי עת מדעיים בחו״ל ובארץ, פרסם מספר ספרים בחו״ל ובארץ ומשתתף תדירות בכנסים מקומיים ובינלאומיים.

bottom of page