top of page

חולף עם הרוח:

טיפול לפי תוכנית שנים-עשר הצעדים

אסופת מאמרים על רוחניות, שנים עשר הצעדים וטיפול מקצועי

ספר שהוא אסופת מאמרים, שכל עניינם הוא תוכנית 12 הצעדים ויישומה על ידי מטפלים שונים, עם אוכלוסיות שונות. הספר נערך על ידי נתי רונאל. מחברי הפרקים השונים הם אנשי שטח העובדים בטיפול ושיקום מכורים בארץ, יחד עם חוקרים בקרימינולוגיה. הספר בוחן סוגיות מקצועיות הקשורות ליישום התוכנית בעבודה המקצועית השוטפת עם מכורים שהם אסירים, בני נוער ואחרים. הספר גם מתייחס לאלימות במשפחה ואף לנפגעי אלימות.

חולף עם הרוח: טיפול לפי תוכנית שנים-עשר הצעדים אסופת מאמרים על רוחניות, שנים עשר הצעדים וטיפול מקצועי
bottom of page