top of page

שנים-עשר הכלים

במרכז דרך החסד מוצעים כלים של שינוי, שנים-עשר במספר. המספר אינו מקרי, אלא מתייחס לאחד המקורות הברורים של הדרך, לתוכנית שנים-עשר הצעדים של החברותא איי-איי ושל חברותות דומות כמו אנ-איי, או-איי ואחרות.

 

שנים-עשר הכלים, שקיבלו את ההשראה מחוכמת תוכנית הצעדים ומחוכמה מעשית של אנשים שהתמודדו עם אתגרים שונים, מציעים פתרונות מבוססי רוחניות למצבי יומיום שונים, וגם תוכנית מובנית להתפתחות אישית. חלק מהכלים אומצו ישירות מתוך כלי ההחלמה של החברים בקבוצות שנים-עשר הצעדים, וחלק מהם הם ניסוח מקורי של דרך החסד.

פירוט של הכלים השונים והדרך ליישומם נמצא בספר ״שנים-עשר הכלים״, שיצא בהוצאת פרדס (2019). הספר מתאר כל כלי בהרחבה, עם הדגמה מתבקשת של אופן היישום ועם ניתוח המשמעות של כל כלי מבחינת השינוי העצמי.

 

באופן כללי, שנים-עשר הכלים מציעים לנו תוכנית שינוי שהיא מודולרית, אבל חלקיה מתחברים לשלם שגדול מסך החלקים, לדרך חיים שמכוונת אל רוחניות של יום-יום ומראה כיצד אנחנו יכולים ליישם ולדעת את החסד בחיים שלנו. אפשר לתאר כל כלי כחלק מהולוגרמה שמכילה בתוכה את הדרך כולה, וככל שמצטברים הכלים וזוויות הראייה המיוחדות להם, הרזולוציה של ההולוגרמה גדלה ותמונת החסד בתוכה הופכת לחדה וממוקדת יותר.

שנים-עשר הכלים
bottom of page